Fadimes far trekker tilståelsen

Fadimes far trekker tilståelsen om at det var han som skjøt sin egen datter og anker dommen på livsvarig fengsel.