Spår vannkrise på Jorden

Mer enn halvparten av verdens befolkning vil i år 2032 bo i områder med alvorlig vannmangel.