Nei til etterforskning av Sharon

Norske myndigheter vil ikke etterforske Israels statsminister Ariel Sharon for mulig brudd på folkeretten, slik AUF ba om.