Vil ha mer aktivt Russland i fredsprosessen

Palestinernes president, Yasser Arafat, ber Russland om å engasjere seg sterkere i bestrebelsene på å få til fred i Midtøsten.