Transseksuell møtt med kald skulder i finsk sauna

Innbyggerne i en boliggård i Helsingfors går rettens vei for å nekte en transseksuell adgang til nabolagets kvinnesauna.