Mistanke om munn- og klovsyke i Nederland

Landbruksmyndighetene i Nederland opplyste tirsdag at de har alvorlige mistanker om munn- og klovsyke hos noen geiter.