Gisseldrama i London over

Et gisseldrama i London sentrum løste seg fredelig etter fem timer i dag.