Seks forbrent av jetstrålen av kampfly

Seks personer fikk brannskader da et Viggen-fly fløy for lavt over besøkende ved F16-skvadronen i Uppsala torsdag morgen. De havnet i jetstrålen. To er alvorlig skadd.