Kofi Annan fordømmer bombeaksjonen

FNs generalsekretær Kofi Annan fordømmer bombeaksjonen i Jerusalem der 19 mennesker ble drept.