- Vis respekt for forskjeller

Fredsprisvinner John Hume kom med en innstendig bønn til de unge tilhørerne under sin forelesning ved Universitetet i Bergen onsdag: