Innvandrere gir befolkningsvekst i Sverige

Befolkningen i Sverige øker. Det er først og fremst økt innvandring og minsket utvandring som er årsaken.