Greenpeace-aksjon mot oljetanker

Det Norske Veritas mener den omstridte oljetankeren "Byzantio" er i tilfredsstillende stand. Greenpeace hevder at skipet er en fare for miljøet og aksjonerte i Tallinn i dag.