Maktskifte på gang i verdensøkonomien

Verdensøkonomien har gjennomgått revolusjonære forandringer siden annen verdenskrig. De neste 50 års forandringer kan bli minst like radikale.