EUs asyl-politikk skjerpes

Storbritannia vil kreve en vesentlig innstramming i asylpolitikken, for å avverge presset fra uønskede, økonomiske flyktninger, når EUs justis- og innenriksministere i dag samles til et uformelt møte i Stockholm.