Markert tilbakegang for Labour

Labour opplever en kraftig tilbakegang i nye meningsmålinger.