Sivile skal hjelpe politiet

Politiet i København skal rekruttere om lag 1.000 sivile som skal hjelpe til under klimatoppmøtet i desember.