Kokkvold: – Ikke krav på redning

Journalist Pål Refsdal hadde ikke krav på hjelp fra Utenriksdepartementet, når han til de grader trosset de rådene og advarslene han fikk av norske myndigheter.