Bin Laden sammenlikner USA med Saddam

USAs barbariske handlinger i Irak kan sammenliknes med det Saddam Hussein gjorde mot det irakiske folket, hevder Osama bin Laden i nye uttalelser på internett.