Brite dømt etter å ha fått ni barn med døtrene sine

En britisk mann er dømt til livsvarig fengsel etter å ha voldtatt sine to døtre gang på gang i 25 år. Han fikk i alt ni barn med dem, men to av dem døde rett etter fødselen.