Flodbølgeofre tvinges til å bli kristne

Flodbølgeofre i Thailand tvinges til å bli kristne før de får hjelp av enkelte frikirkelige hjelpeorganisasjoner.