Israel stopper utbetalinger til palestinerne

Israel har stanset de månedlige overføringene av toll- og avgiftsinntekter til palestinske selvstyremyndigheter.