Russerne drikker tre ganger mer

Det gjennomsnittlige alkoholforbruket i Russland har nesten tredoblet seg siden 1990, fra 5,4 liter til 15 liter årlig.