En krigserklæring

PRIO-direktør Stein Tønnesson har kokettert med at han som regel tar feil når han tipper hvem som får Fredsprisen. Denne gang kan han kokettere med en tilnærmet innertier, skriver BTs Atle M. Skjærstad.