Statoil må betale i Venezuela

Statoil er ilagt en ekstraskatt på om lag 11 millioner kroner i Venezuela.