Spår 1,4 mill. i slummen

Innen 2020 vil 1,4 milliarder mennesker leve i slum eller blikkskur dersom det ikke blir satt i verk drastiske tiltak, advarer FN.