Men nasjonalstaten var ikke død

På papiret blir EU mer av en «superstat». I praksis går utviklingen motsatt vei. Dette året ser ut til å bli det vondeste på lang tid for Europas føderalister, skriver journalist Frank M. Rossavik fra Brussel.