Irakisk forsvarsadvokat rømmer fra Irak

Forsvarsadvokaten til to av dem som står for retten sammen med Saddam Hussein i Bagdad, har rømt fra Irak etter at han mottok dødstrusler.