Polakker frykter tyske krav om landområder

Ifølge en meningsmåling mener 61 prosent av de spurte polakkene at det er «sannsynlig» at Tyskland vil kreve tilbake tidligere tysk territorium, eller kreve pengeerstatning for de tapte områdene.