25 prosent piratkopiert

Over en firedel av all programvare som blir solgt i Kina er piratkopier.