Fant ingen kreftfare med mobiltelefon

En dansk undersøkelse tyder på at verken langvarig eller kortvarig bruk av mobiltelefon øker faren for kreft.