Sharon vingestekket av sine egne

Statsminister Ariel Sharons nye nederlag for Likuds konservative fløy gjør hans politiske situasjon enda mer komplisert, skriver Thomas Heine fra Jerusalem.