NATO-enige om Tyrkia

NATO-landene er enige om å legge planer for militær hjelp til Tyrkia i tilfelle et angrep på Irak.