Legger frem budsjett med rekordunderskudd

President George W. Bush la mandag frem et budsjettforslag for budsjettåret 2004 med mer penger til det militære og skattekutt for næringslivet.