• VIKTIGE I ØKOSYSTEMET: Insektene har nøkkelroller når det gjelder spredning av pollen, nedbrytning av næringsstoffer som plantene trenger og som føde for særlig fuglearter. FOTO: FERDINAND OSTROP / ASSOCIATED PRESS

En tredjedel av alle insektarter er truet

Kan få store følger for hele økosystemet, frykter forskerne.