Griser blir fyllesvin

Mangel på dyrefôr har gitt alkoholavhengige griser i Fana.