I en kort uttalelse fredag opplyser landets øverste domstol at den kommer til å ta stilling til reglene for ekteskap i delstatene Michigan, Kentucky og Tennessee. Men beslutningen, som ventes i slutten av juni, kommer til å avgjøre fremtiden homoekteskap over hele USA. I dag har 14 delstater forbud mot homoekteskap.

Justisdepartementet opplyser at Obama-administrasjonen kommer til å oppmuntre domstolen til en legalisering.

Høyesterett skal fatte en beslutning om delstater må tillate at homofile gifter seg, og i tillegg om delstatene må anerkjenne homoekteskap som er inngått utenfor delstaten. (NTB)