Restriksjonene er ledd i direktivet som ble vedtatt av EU-kommisjonen i februar, og gjelder produkter fra bosetninger på Golanhøydene og den okkuperte Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem.

En EU-tjenestemann sier til AFP søndag at EU i henhold til direktivet ikke lenger anerkjenner det israelske mattilsynets myndighet til å godkjenne eksport av produkter fra bosetningene, og at Israel er bedt om å iverksette et system som skiller mellom produkter fra Israel og bosetningene.

— Når dette systemet er på plass, vil ikke import av meieri- og fjærfeprodukter fra Israel bli berørt, sier han.

Det israelske landbruksdepartementet har nylig gitt produsenter beskjed om å forberede seg på EUs vedtak og skille produksjonslinjene slik at eksporten til EU kan fortsette uten produktene fra bosetningene.

Israelske kilder sier at vedtaket får liten økonomisk betydning fordi slike produkter fra bosetningene hittil har gått til jøder i Europa som holder strengt på religiøse regler for matvarer.

En annen kilde kritiserer EU for å krenke handelsavtaler og for å blinke ut Israel, mens produkter fra andre omstridte områder som Kypros, Vest-Sahara og Kosovo ikke rammes.

Byggingen av bosetninger på de okkuperte områdene anses for å være et vesentlig hinder for en fredsavtale mellom Israel og Palestina.

Da de USA-sponsede forhandlingene kollapset etter ni måneder tidligere i år, la USA en stor del av skylden på Israel som godkjente planer for bygging av tusener av nye boliger i Palestina mens de samtidig forhandlet.