— Vi håper at denne kjennelsen vil sende et budskap til RJ Reynolds og andre store tobakksselskap slik at de slutter å sette uskyldige liv i fare, sier Cynthia Robinsons advokat Willie Gary i en kunngjøring.

Under den fire uker lange rettssaken greide Gary å overbevise juryen om at tobakksprodusenten ikke på tilstrekkelig vis hadde informert Robinsons ektemann Michael Johnson Sr. om farene ved å røyke.

Johnson ble derfor avhengig av røyk og greide ikke, til tross for gjentatte forsøk, å stumpe sigaretten, argumenterte Gary.

RJ Reynolds tok en kalkulert risiko ved å produsere og selge sigaretter til forbrukerne, uten på skikkelig vis å informere dem om farene. Som et resultat av denne forsømmelsen, fikk ektemannen til min klient lungekreft og døde, sa han.

Juryen brukte 15 timer på å komme fram til sin kjennelse, som vil bli anket av RJ Reynolds.