• STRÅLING: Oversiktsbilde over atomkraftverket Onagawa. Radioaktiviteten overskrider tillatte nivåer i området rundt kraftverket. FOTO: Scanpix

Krisemobilisering ved nok et kjernekraftverk

Japanske myndigheter har iverksatt kriseberedskap ved et atomkraftverk i Onagawa.