— Væpnede grupper i nordlige deler av Mali har de siste ukene terrorisert sivile ved å gjennomføre bortføringer og plyndre sykehus. Lederne av disse gruppene må stanse overtrampene, sikre disiplin over sine krigere og straffe de ansvarlige for disse lovbruddene, sier Corinne Dufka, Afrika-forsker ved menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch.

Gruppen mener Tuareg-opprørere, arabisk militsgrupper og væpnede islamister, som har kontrollert store deler av nord-Mali siden 22. mars, har «begått en rekke krigsforbrytelser, inkludert voldtekt, bruk av barnesoldater og plyndring av sykehus, skoler, bistandskontorer og offentlige bygninger».

Også regjeringssoldater som oppholder seg i nord-Mali har begått brudd på grunnleggende rettigheter, mener menneskerettighetsgruppen. Ifølge en uttalelse har HRW «pålitelig informasjon om at maliske soldater har foretatt vilkårlige arrestasjoner og, i noen tilfeller, vilkårlig henrettet Tuareg-medlemmer i sikkerhetstjenesten og sivile».