FNs hovedforsamlings tredje komité tok dermed det første skrittet mot en internasjonal straffeforfølgelse av regimet i Pyongyang for anklager om forbrytelser mot menneskeheten.

Komiteen ber også Sikkerhetsrådet vurdere målrettede sanksjoner mot dem som er ansvarlige for slike forbrytelser. FN-resolusjonen ble vedtatt med 111 stemmer for og 19 stemmer imot i hovedforsamlingens menneskerettighetskomité. 55 medlemmer avsto fra å stemme.

Avstemningen er en oppfølging av FN-rapporten i februar, hvor et stort antall overgrep i Nord-Korea ble dokumentert. Pyongyang mener anklagene om blant annet systematisk tortur og drap bare er et ledd i et USA-ledet komplott for å ødelegge landets politiske system.

Nord-Koreas diplomatkorps har de siste månedene ført en energisk kampanje imot anklagene, og sist uke sendte landets leder en fortrolig spesialutsending på en lengre til Russland — et av de faste medlemmene i Sikkerhetsrådet.