Utviklingen kan få store konsekvenser mange steder på kloden, siden smeltevannet får havnivået til å stige.

— Siden 2009 har minkingen av isvolumet på Grønland fordoblet seg, sier Angelika Humbert, en av de tyske forskerne som står bak den nye studien.

Den er omtalt på nettstedet Climate News Network, som skriver at nye satellittmålinger har gjort det mulig med mer presise målinger av isen. I Vest-Antarktis ser det ut til at smeltingen nå skjer tre ganger så raskt som for fem år siden.

- Neppe mulig å stanse

Klimaforskere regner med at menneskeskapt global oppvarming vil forårsake mer smelting og stigende havnivå de neste tiårene.

Amerikanske forskere advarte i vår om at det neppe lenger er mulig å stanse issmeltingen i Vest-Antarktis, og at breene der etter hvert vil kollapse. Det globale havnivået kan stige rundt en meter dette århundret, og flere meter over en periode på flere århundrer.

I så fall vil storbyer mange steder i verden til slutt bli liggende under vann.

Regionale forskjeller

Så langt anslås det at havnivået har steget 6 cm siden begynnelsen av 1990-tallet. Men det er betydelige regionale forskjeller, og rundt Antarktis skal økningen ha vært på rundt 8 cm.

Utviklingen har trolig gått raskere her som følge av store mengder smeltevann fra breene i Antarktis, ifølge forskere ved National Oceanography Centre i Storbritannia.

Situasjonen på kontinentet er imidlertid kompleks, og i deler av Øst-Antarktis øker ismengden på grunn av kraftige snøfall.

FN-møte i Stillehavet

Konsekvensene av økende havnivå og klimaendringer diskuteres denne uken på et FN-møte på Samoa i Stillehavet. Norge har sendt flere representanter til møtet, hvor også FNs generalsekretær Ban Ki-moon deltar.

Land som kun består av lavtliggende øyer, er svært sårbare hvis vannet stiger, og bekymringen for klimaendringene er derfor stor blant mange av landene på FN-møtet.

Kiribati og enkelte andre øystater har allerede begynt å undersøke hva de kan gjøre hvis havet stiger så mye at innbyggerne deres må evakuere.