Spist av «hai stor som en dinosaur»

Badetur endte tragisk.