Byen Varna ved Svartehavet ble særlig hardt rammet. Der ble gater og veier omgjort til elver og biler vasket bort. Mange hus ble også oversvømt.

— Vi kan bekrefte at ti har omkommet, sier politisjefen i Varna, Ivan Kaltsjev.

Flommen forårsaket også strømbrudd i flere områder, og også fredag er det meldt kraftig regn over deler av Bulgaria.