Avtalen inneholder både skatteøkninger og kutt i offentlige budsjetter og har en tidsramme på to måneder.

Det var visepresident Joe Biden og Republikanernes mindretallsleder i Senatet, Mitch McConnell, som forhandlet fram avtalen.

— Godt nyttår. Hadde dere trodd at vi ville være her på nyttårsaften, sa Biden til journalister sent mandag kveld amerikansk tid.

Han la til at han har en «god følelse» når det gjelder å få avtalen gjennom Kongressen.

Godkjent av Senatet

McConnell erklærte senere at det er enighet om alle skattespørsmål, og Senatet, der Demokratene har flertall, ga avtalen grønt lys natt til tirsdag amerikansk tid med 89 mot 9 stemmer.

Representantenes hus, der Republikanerne sitter med flertallet, må imidlertid også si ja til kompromisset. Dette vil trolig skje i løpet av tirsdagen.

Selv om Kongressen eventuelt kommer til enighet to dager på overtid, er skadevirkningene begrensede fordi 1. januar er offentlig høytidsdag i USA.

Kutter i forsvarsutgifter

Dersom det ikke foreligger enighet om neste års budsjett ved årsskiftet, har Kongressen tidligere vedtatt at det automatisk skal kuttes drøyt 600 milliarder kroner i statsbudsjettet, samtidig som det innføres skatteøkning for de rikeste.

Ifølge avtalen blir imidlertid det såkalte budsjettstupet nå skjøvet to måneder fram i tid. Utsettelsen må imidlertid finansieres, og ifølge en kilde CNN har snakket med i Det demokratiske partiet, gjøres dette gjennom likt fordelte nedskjæringer i offentlige utgifter og skatteøkninger.

Bush-skattekutt opphører

Halvparten av de utgiftskuttene gjøres i forsvarsbudsjettet, mens resten hentes fra nedskjæringer i annet offentlig forbruk.

I henhold til avtalen forblir arbeidsledighetstrygden på det nåværende nivået det neste året, mens skattenivået for personer med inntekter over 400.000 dollar, drøye 2,2 millioner kroner, eller husholdninger med en samlet inntekt på 450.000 dollar, blir satt til 39,6 prosent. Det er samme nivå som under tidligere president Bill Clinton på 1990-tallet og betyr at skattelettelsene vedtatt under tidligere president George W. Bush opphører.

President Obama har lenge forlangt at inntekter over 250.000 skal beskattes på lignende måte, men måtte altså gå med på å øke grensen. Republikanerne har på sin side ønsket at det nåværende skattenivået blir videreført.