Bildene, både litografier og tresnitt, er lagt ut på nettsiden Lost Art som ble opprettet i byen Magdeburg i 1994. De inngår i en stor samling som myndighetene beslagla våren 2012.

Over 1.400 kunstverk som nazistene tok under andre verdenskrig ble funnet i en leilighet i München.

Blant bildene er det også verker av alt fra barokkmesteren Canaletto via 1800-tallsmaleren Gustave Courbet til Pablo Picasso, Henri Matisse, Henri de Toulouse-Lautrec, Emil Nolde og Max Liebermann.

Ifølge det tyske tidsskriftet Focus, som har anslått den samlede verdien av verkene til om lag 1 milliard euro, over 8 milliarder kroner, ble maleriene funnet hjemme hos Cornelius Gurlitt, sønn av Hildebrand Gurlitt som kjøpte bildene på 1930— og 1940-tallet, da mange, spesielt jøder, ble tvunget av nazimakten til å selge alle sine verdier, som regel til underpris.

Tyske myndigheter er blitt kritisert for ikke å være raskere med offentliggjøre hvilke verk som inngår i samlingen.

Blant funnene er altså 16 grafiske trykk av Edvard Munch, deriblant en versjon av «Melankoli». (NTB)