- Vår tids største helt

Kong Harald møtte Nelson Mandela flere ganger og mottok meldingen om hans død med stor sorg.