Norskættet major bisatt

Major Anders Johan Stæhr Storrud, som ble bisatt i København onsdag, var født og oppvokst i Norge.