Nytt utbrudd av munn- og klovsyke

Britiske bønder frykter for en gjentakelse av katastrofen for seks år siden, da opp til ti millioner dyr måtte slaktes.