Sammenligner Kosovo med Hitler

En høytstående russisk tjenestemann sammenligner Vestens anerkjennelse av Kosovo med Adolf Hitlers annektering av områder i Tsjekkoslovakia i 1938.